Optagelse

SPORKUNSTENS optagelseskriterier

Ansøgning om optagelse i SPORKUNSTEN 2023 åbner pr. 1. marts

Ansøgning om optagelse i SPORKUNSTEN 2022 er lukket, spørgsmål sendes til spor@sporkunsten.dk

DIREKTE OPTAGELSE:

Du kan blive medlem af SPOR KUNSTEN, hvis du:
er færdiguddannet fra
Det Kgl. Danske Kunstakademi
Det Fynske Kunstakademi
Det Jyske Kunstakademi
eller

A. har afsluttet en udenlandsk uddannelse som billedkunstner svarende til en statsanerkendt
kunstakademisk uddannelse
eller

B. er optaget i Kunstnersamfundet under Akademiet for De Skønne Kunster (Billedkunstner-
sektionen)
eller

C. er medlem af BKF eller en udenlandsk søsterorganisation med lignende optagelseskriterier

OPTAGELSE VIA POINTSYSTEM:

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, kan du søge om medlemskab gennem et pointsystem.
Optagelsen kræver minimum 10 points. De 10 points optjenes gennem meritter, som ansøgeren har opnået via sin uddannelse og/eller kunstfaglige aktiviteter. De kunstfaglige aktiviteter skal hvile på invitationer, bedømmelser, indkøb mv. foretaget af professionelle kunstnere (jvf. nærværende vedtægter), kunsthistorikere m.fl., eller kritikere og formidlere med en relevant praksis bag sig.

Points opnås således:

1. Anden relevant kunstnerisk uddannelse:
En uddannelse fra indenlandsk eller udenlandsk akademi eller kunstskole med kunstfaglig
optagelsesprocedure, som ikke falder ind under punkterne A og D ovenfor, kan give fra 1-4
points.

2. Udstilling på kunstmuseer og kunsthaller:
Udstilling på danske eller udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kvalificeret
kunstfaglig udvælgelse. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan udstillingen er kurateret:
max 8 points i alt.

3. Andre udstillingssteder i Danmark eller udland:
● Udstilling på gallerier kan, efter optagelsesudvalgets skøn over galleriets praksis, give 1
point pr. galleriudstilling. Max 8 points i alt.
● Deltagelse i udstillingsprojekter i ind- og udland, som anerkendes af optagelsesudvalget.
Det skal fremgå af ansøgningen, at udstillingen er inviteret, kurateret eller på anden vis
kunstfagligt udvalgt: max 8 points i alt.
● Deltagelse på en kunstnersammenslutning, der er støttet af Statens Kunstfond eller
andre kunstnergrupper, der kan anerkendes af optagelsesudvalget: max 8 points i alt.

4. Censurerede udstillinger i Danmark, der modtager støtte fra Statens Kunstfond:
Deltagelse på en censureret udstilling i Danmark, der er støttet af Statens Kunstfond (KP,
Charlottenborg, KS og KE) 1 point pr. udstilling, max 5 points i alt.

5. Udsmykningsopgaver/projekter til det offentlige rum:
Opgaver udført med tilskud fra Statens Kunstfond eller projekter med anden kunstfaglig
udvælgelsesprocedure: max 8 points i alt.

6. Salg:
Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde, indkøbsudvalg eller andre instanser med
kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 8 points i alt.

7. Tilskud, legater og præmieringer:
Tilskud og produktionsstøtte fra Statens Kunstfond og andre offentlige tilskudsinstitutioner
samt legattildeling eller præmiering fra Statens Kunstfond eller andre kunstfaglige fonde:
max 8 points i alt.

8. Anden kunstnerisk aktivitet:
Kunstnerisk aktivitet, som ikke falder ind under øvrige punkter, f.eks. selvorganiserede
initiativer, eksperimenter med hybride kunstformer, sociale interventioner i det offentlige
rum og andet, kan efter skøn give points. Dokumentation for den kunstneriske ide og
gennemførelse vil ofte være en forudsætning for, at optagelsesudvalget kan give points: max
8 points.
Et særligt og samlet oeuvre kan også efter skøn give max 8 points

9. Der kan indsendes 10 fotos af nye værker. En bedømmelse af dem kan give op til 4 points.
Ansøgning om optagelse i SPOR KUNSTEN 2023 åbner i marts, spørgsmål sendes til spor@kunsten.dk