Bestyrelsen

 

Formand
Hanne Matthiesen

Kasserer
Ulla Lampe

Øvrige medlemmer
Britta Enemark Olsen
Inge-Lise Ravn
Ingun Hansen
Malene Møller-Hansen
Tine Hind