Bestyrelsen

 

Formand
Hanne Matthiesen

Kasser
Johanna Ludvigsen

Øvrige medlemmer

Birgit Kirke
Lisbeth Bachman
Ulla Lampe
Helga Kristmundsdottir
Ulla Gerd

Suppleant
Ingun Hansen