Formandens beretning 2018

 

Centralt i bestyrelsens arbejde I 2018 har stået et stærkt ønske om at forny nogle ting – bla hele konceptet omkring præsentationsudstillingen, som nok har kørt noget slap de sidste par år. Vi fandt det ganske enkelt uinteressant at fortsætte i det spor.

 

Grundet diverse bøvl med Godsbanen (som havde lavet en dobbelt booking/vi troede der var reserveret plads – det var der ikke. Og da vi endelig fik en aftale om at bruge Foyen i stedet, så bailede Godsbanen. Og DERFOR fik vi tilbudt RÅ HAL på helt særlige betingelser – i år. Et stort flot lokale men kun en weekend. Det tvang os i den grad til at gentænke hvordan præsentationen skulle foregå. Som bekendt blev det en præsentationsudstilling, hvor vi havde forsøgt at tænke hele rummet ind som en del af koreografien – med uddeling af kataloger, fernisering med åbningstale, artists’ talks, musik.

 

Det helt centrale omdrejningspunkt i år har været de Værksteds-selfies, vi bad jer iscenesætte og indsende. De er brugt i kataloget, i PR-øjemed og de har hængt i udprintet form som vores udstilling i RÅ HAL.

 

KATALOG Stort og flot, vi er selv super tilfredse. Små svipsere: tydeligt år og dato, Indeks bagerst: alfabetisk.

(Et minus: stort arb at distribuere kataloget )

LOGO: Tanja Eijgendaal vandt konkurrencen, Sanne arbejdede videre og strammede op til det nuværende logo, som kan bruges som signatur fremover. God feedback: Logoet er til at få øje på. Kæmpe TAK til Sanne, for grafisk tilrettelæggelse!

PR (Banner, medlemsbanner, bilstreamer, slideshow/video, sociale medier, annoncer, bib udstillinger,

 

FONDE. Vi var så heldige at få støtte fra BKF ophavsretsfond, Aarhus Kommune, Nordea, Stiften, Oticon, Nykredit, Kong Christian den Tiendes Fond, Camillas Dinnér, Silkeborg Kommune og Laser Tryk. I alle ansøgninger har vi lagt vægt på formidlingen, mødet og dialogen mellem kunstner og publikum. Vi mener, det har været den udløsende faktor – og reelt er det jo også det hele arrangementet SPOR KUNSTEN handler om.

 

At vi fik fondsstøtte betød, at vi kunne tillade os at realisere flere af vores idéer. Feks print af banner og betaling for annoncering i Kunsten nu, Stiften, Århus Onsdag, Djurslandsposten, Midtjyllands avis +fb.

 

Tilbage er vist kun at sige at det gennemgående har været en særdeles sprudlende og idérig bestyrelse – og at vi har haft mange gode og konstruktive møder. Måske indimellem lidt rigeligt at se til, men vi arbejder på at forenkle arbejdsgangene – er feks. i en proces med at lære at systematisere og dele dokumenter og optegnelser via google drev – samt at blive bedre til at uddelegere opgaverne, så alle ikke skal være med til “det hele”.

Nå ja, og så HAR vi reserveret Foyeren til næste år – så vi ikke risikerer at blive hjemløse.