Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamlingen Spor Kunsten 2019

1. Betina Winkelmann bliver valgt som dirigent
2. Ingun Hansen bliver valgt som referent
3. Bestyrelsen beretning bliver holdt af formand Hanne Matthiesen
Der bliver efterfølgende en snak om hvordan de sociale medier er brugt for at reklamere for Spor kunsten i forsøg på nå bredere ud. Der er flere som har oplevet mere blandede besøgende. Der har dog været meget svingende besøgsrate hos de forskellige kunstnere.
4. Regnskabet godkendes. Herning har fået tilskud som kommer med i næste års regnskab
5. Punktet udgår da der ikke er fremkommet forslag til ændringer.
6. I evalueringen er der generelt stor ros til kataloget, men flere ønsker dato på forsiden. Der har været god respons på værkstedsselfierne. Til plakaten er der uenighed omkring om skriften er let læselig eller ej.
Herning takker for støtte i forhold til fondsansøgninger og har haft fint med besøgende.
Djursland har været udfordret, idet der er et andet arrangement ”kunstspor” som kører samme weekend. Dette arrangement får meget opmærksomhed og støtte fra kommunen.
7. Der besluttes at fastholde kontingentet på 1000 kr.
8. Ved valget til bestyrelse, blev der efter meget snak frem og tilbage omkring hvor få en fungerende bestyrelse kunne være valgt nye ind.

Den nuværende bestyrelse er:
Hanne Matthiesen
Birgit Kirke
Lisbeth Bachman
Ulla Lampe
Johanne Ludvigsen
Helga Kristmundsdottir

Suppleanter er:
Ulla Gerd
Ingun Hansen

Referent
Ingun