Formandens beretning 2020

Som alle andre kulturelle begivenheder har SPOR KUNSTEN 2020 været udfordret af corona-situationen med dertilhørende restriktioner. Det har givet anledning til mange overvejelser omkring sikkerhed og håndtering (hvad kan vi overhovedet tillade os at tage ansvar for) hvilket selvsagt har sat sit præg på alt fra bestyrelsesmøder, organisering af præsentationsudstilling, åbningsarrangement og artist’s talk på Godsbanen og den efterfølgende afvikling af besøg på 90 forskellige åbne værksteder. Gennem hele forløbet har bestyrelsen forsøgt at balancere tingene. Derfor har vi fx også måttet gentænke generalforsamlingen her i lyset af det nuværende forsamlingspåbud på max 10 pers. I stedet for at aflyse at mødes i Beboerhuset i Sølystgade som planlagt, har vi valgt at gennemføre generalforsamlingen digitalt. Det er ikke optimale betingelser, men vi har vurderet, at det er bedre end ingenting. 

Helt overordnet er bestyrelsen både stolt og lettet(!) – over at være kommet godt igennem SPOR KUNSTEN under disse vilkår. Endda med deltagelse af endnu flere medlemmer end sidste år og med gennemgående positive tilbagemeldinger fra kunstnerne om en dejlig weekend med pænt besøg på værkstederne. 

MEDLEMMER

Lige nu er vi 90 medlemmer fra Herning, Djursland, Viborg, Horsens, Århus og omegn. Det er 14 mere end sidste år. 

Mht synlighed er der ingen tvivl om, at koncentrationen af deltagende kunstnere er langt tættest i Århus. Til gengæld er konkurrencen om at blive “set” også er så meget desto stærkere her. Som eksempel kan vi nævne Art-Weekend-Aarhus, som sidste år og nu igen i år har ramt netop “vores” weekend med deres store arrangement og dertilhørende pr-budget, som vi på ingen måde har udsigt til at blive en del af. En anden aktør, Foreningen Åbne Døre, udsatte deres sædvanlige forårsweekend grundet corona lockdown, og placerede derefter deres åbne værksteder i weekenden lige før SPOR KUNSTEN. Det er ikke for at klage, det siger bare noget om vilkårene.  

KATALOG

Vi bruger fortsat medlemmernes værkstedsselfies som omdrejningspunkt for henholdsvis  katalog, præsentationsudstilling og PR, for vi er stadig begejstrede over konceptet, som giver den enkelte kunstner mulighed for at iscenesætte og præsentere sig selv. Hver for sig er fotografierne interessante at gå på opdagelse i, og tilsammen afspejler de tydeligt den mangfoldighed, man kan møde ved besøg på de forskellige værksteder.  

Kataloget er vores pr-mæssige “flagskib” og resultatet er igen i år super smukt (trods et par enkelte korrekturmæssige svips). Et minus er dog, at det sluger en ret stor del af budgettet – OG at det er et kæmpearbejde at organisere. Bl.a. er der inimellem uforholdsmæssigt megen kommunikation frem og tilbage med enkelte kunstnere, før deres foto kommer i den kvalitet og det format, vi har bedt om. Den del af arbejdet vil vi forsøge at forenkle fremover. Mere om det i den kommende sæson. 

Distribution af katalogerne fra trykkeriet til kunstnerne foregik via Værkstederne på Skt Pauls, hvor medlemmerne kunne afhente deres “ration” af kataloger. Også den process kan tåle at blive mere strømlinet. 

Der er også vilkår vi ikke selv er herrer over: Fx ønskede DOKK1, som er modtagecentral for videredistribution til omegnens biblioteker, ikke at modtage ret mange kataloger (Ialt kun 200 = ca 10 til hvert lokalbibliotek). Det er drønærgerligt (for bibliotekerne har tidligere været et væsentligt omdrejningspunkt) og frustrerende at høre folk klage over at være gået forgæves på biblioteket efter et eksemplar, but what to do? Grundet corona har flere cafeer også været utilbøjelige til at ville have kataloger liggende. Med andre ord: Vi har virkelig skullet være på tæerne for at få alle kataloger rundt og ud. Måske skal vi fremover revurdere distributionen af kataloger – og bare dele flyers ud? Det vil være SÅ meget nemmere og billigere (men kedeligere)?

PRÆSENTATIONSUDSTILLINGEN
Fotoudstilling & uddeling af kataloger i Godsbanens foyer løb i 3 uger – som optakt til weekenden med åbne værksteder.

Vi fik god hjælp fra frivillige medlemmer til ophængning og nedtagning af udstillingen samt til åbningen. Det er super dejligt når medlemmerne bakker op. Og det er faktisk også nødvendigt, hvis bestyrelsen ikke skal slides helt op. Især ophængning tager sin tid. I år var vi desuden belastet af, at krogene til ophæng var så ringe monteret, at flere billeder måtte sikres med gaffatape inden ophæng. Enkelte faldt ovenikøbet ned undervejs i udstillingsperioden, så jeg måtte cykle et par ekstra ture ned på Godsbanen og genophænge undervejs. 

  
ÅBNINGSARRANGEMENT

Grundet corona måtte vi især gennemtænke arrangementet på Godsbanen med åbning, præsentationsudstilling og artists talks ekstra grundigt. Vi garderede os med krav om forhåndstilmelding til de 100 siddepladser med passende afstand, som vi disponerede over. Og med mundbind og håndsprit i lange baner. Bestyrelsen besluttede desuden at afprøve et nyt format – nemlig livestreaming, som blev udsendt via vores side på Facebook. Det betød at man kunne blive hjemme og alligevel følge med. Det betyder også at folk efterfølgende kan gå ind og se åbningstale og artists’ talks. Vi tror afgjort, det vil være interessant at arbejde videre med den form fremover.

ARTISTS TALKS 

Årets artists talk skulle oprindeligt have været en dialog  mellem kunstkritiker og selvudnævnt klimatosse Trine Rytter Andersen og billedkunstner Pelle Brage. Sidstnævnte trak sig imidlertid mindre end en uge før – men heldigvis sprang forfatter Mette Østergaard Henriksen friskt ind som “performer” samt jævnbyrdig samtalepartner. De 2 begavede kvinder kom vidt omkring i samtidskunstens og klodens aktuelle situation og leverede et fantastisk spændende og for nogle også ret provokerende indspark til en kvalificeret debat om “Kunstens væsen, værdier og vilkår i 2020”.

Både åbningstale som artists talk/dialog kan (gen)ses/høres/ på: https://www.facebook.com/sporkunsten/videos/1832111413603679

Summa sumarum: Selvom det var en åbning “med restriktioner”, er det med stor tilfredshed, vi valgte at gennemføre arrangementet på Godsbanen. 

ÅBNE VÆRKSTEDER

Op til selve weekendens åbne værksteder valgte to (ud af 91) kunstnere at trække sig (grundet nervøsitet for Covid-19) og holde deres værksteder lukket. Det foregik helt udramatisk og blev annonceret i åbningstalen, på vores hjemmeside og på sociale medier. Vi håber at ingen gæster kom til at gå forgæves. 

Bestyrelsen har selvsagt gjort sig mange tanker, hvorvidt om vi skulle aflyse eller gennemføre SPOR KUNSTEN set i forhold til risikoen for at danne smittekæder i forbindelse med weekendens værkstedsbesøg. Vi var imidlertid enige om, at vores arrangement faktisk ville være til at styre. Selvom SPOR KUNSTEN er en begivenhed, der involverer mange mennesker, så er vi delt op på mange små, decentrale matrikler. Alle medlemmer var desuden på forhånd blevet gjort opmærksom på sundhedsmyndighedernes regler om afstand, antal og afspritning. De tilbagemeldinger, vi har fået fra værkstederne, handler entydigt om, at gæster har udvist stor forståelse for situationen og på alle måder opført sig hensynsfuldt og fornuftigt. Det er vores indtryk at det blev en rigtig god weekend. Ingen nye besøgsrekorder – men heller ikke det modsatte. En del melder også om et rimelig godt salg. Og en del gæster har givet udtryk for, at de efterhånden havde opsparet et stort behov for at “komme ud”, og at det føles rigtig godt at være på besøg – på en betryggende måde. 

 PR/ SYNLIGHED

Vi har været synlige via vores egen hjemmeside www.sporkunsten.dk, individuelle værkstedsbannere og bilstreamers, gadebannere i Århus midtby, lysavisannoncer ved indfaldsvejene til Herning og Horsens, annonce i Kunstavisen, pressemeddelelser og/eller interviews i diverse lokalaviser samt vores egne opdateringer på sociale medier (fx. upload af 3 x værkstedsselfies hver dag den sidste måned op mod ÅBNE VÆRKSTEDER samt eksperimenter med små præsentationsvideoer af enkelte kunstnere/ værksteder også op mod weekenden d. 3.-4. okt.) 

Synlighed generelt: Igen i år har der været regionale forskelle. Kunstnere i forskellige lokalområder har været rigtig dygtige til at skaffe sig lokale midler til PR mm. I Horsens inviterede de lokale kunstnere til eget lille artists talk program. Måske en idé andre kan lade sig inspirere af fremover?! 

FONDSSTØTTE OG REGNSKAB 

Spor Kunsten har i 2020 fået støtte fra Aarhus Kommune, Kong Christian X’s Fond og Nordea. Herning og Horsens kommuner har bidraget med lokale midler. 

Arbejdet med at søge fonde er krævende og tager rigtig mange kræfter. I år har konkurrencen måske endda været særlig hård? I al fald må vi konstatere, at der er kommet færre fondsmidler ind i år end sidste år; nemlig 54.000,- i 2020 mod 65.000,- i 2019. 

Til gengæld har der været 14 nye betalende medlemmer, som giver 14.000 kr mere i kassen. I 2019 havde vi således 134.000 at gøre godt med, i år har tallet været 137.500.- 

Der er rimelig balance i regnskabet – men kun fordi vi har tæret lidt på vores likvide kassebeholdning, hvilket ikke er en  holdbar løsning i længden. En del udgifter er stigende (fx print af katalog, print af fotos til præsentationsudstillingen. Det vil derfor være klogt (rettidig omhu) med en mindre kontingentforhøjelse. 

Øvrige detaljer vedr. økonomi ved kassereren.

Tilbage er vist kun at sige TAK til alle medlemmer for at åbne deres værksteder, TAK til bestyrelsen for mange gode og konstruktive møder – virkelige som digitale! TAK til de fonde der har støttet SPOR KUNSTEN. Og TAK til medlemmer, som har givet en hjælpende hånd i forbindelse med arrangementet på Godsbanen o.a.

Johanna Ludvigsen og Ingun Hansen træder ud af bestyrelsen for nu og ønsker ikke genvalg. Vi skal have nye kræfter valgt ind. Heldigvis  er der allerede et par kandidater – så bestyrelsen fortsat kan være fuldtallig. Og godt for det. Der venter forhåbentlig mange gode og spændende arbejdsopgaver forude – i kunstens tjeneste.

Århus d 13/11/2020

Hanne Matthiesen,
bestyrelsesformand