Formandens beretning 2019

Bestyrelsen ser med tilfredshed tilbage på dette års arbejde – som har udmøntet sig i et (synes vi selv) spændende program på Godsbanen som optakt til SPOR KUNSTENs åbne værksteder:

En (flot ophængt) præsentationsudstilling i Foyeren
Fernisering
Artists talks “Hvad skal vi med kunst?” – og efterfølgende debat i Vogn 1.

Vi har også brugt en del krudt på PR og synlighed: Vores egen hjemmeside sporkunsten.dk, gadebannere i Århus midtby, lysavisannoncer ved indfaldsvejene til Herning, artikler og interviews i flere lokale aviser – samt vores egen kampagne på sociale medier.

Selve weekenden med de åbne værksteder forløb med store (regionale?) forskelle. Nogle værksteder har haft godt med besøg og melder tilbage om god interesse. Andre steder har der været længere mellem gæsterne. Og enkelte steder (Djursland) har nærmest haft 0 synlighed og 0 besøg…

Antalsmæssigt er SPOR KUNSTEN vokset en lillebitte smule (fra 75 i 2018 til 80 deltagere i år). Men geografisk er der sket noget. Sidst år, i 2018, meldte Djursland sig på banen. I år har vi knopskudt nordpå til Viborgegnen, vestpå har vi fået Herning på kortet, og sydpå er vi nået til Horsens. Antallet af deltagere har helt oplagt især betydning for omfanget af kataloget – både i forhold til trykning og pris, men også i forhold til distribution – (det er f.eks ret tungt at cykle rundt med en kasse). Men indtil videre har de nye geografiske “satellitter” været en gevinst for SPOR KUNSTEN og vores synlighed, men det kan selvfølgelig blive nødvendigt at overveje vores “naturlige grænser” – på et tidspunkt..

Mht synlighed er der ingen tvivl om, at koncentrationen af deltagende kunstnere er tættest i Århus området – men at konkurrencen om at blive “set” til gengæld også er så meget desto større. Som eksempel havde Art Weekend Aarhus besluttet at flytte deres arrangement fra foråret til “vores” weekend. Det blev vi opmærksomme på, da kunstnere, som ellers var oplagte i SPOR KUNSTEN meldte fra, fordi de var “optaget andetsteds”. Da vi blev opmærksomme på sammenfaldet, søgte vi aktivt at samarbejde og komme med i deres program og pr. Med noget blandede resultat. Det bliver forhåbentlig bedre næste år.

Bestyrelsen har i 2019 valgt at arbejde videre med det koncept, vi udviklede sidste år, som tog udgangspunkt i de enkelte kunstneres værkstedsselfies – brugt til henholdsvis præsentationsudstilling, PR og i kataloget. Vi synes, der kommer rigtig meget godt ud af at give den enkelte kunstner mulighed for at iscenesætte og præsentere sig selv. Og resultatet (dvs billederne) er en fin illustration af den mangfoldighed, der hersker på de forskellige værksteder. Det virker tydeligvis også meget interessant og inviterende på vores publikum – vi synes i høj grad konceptet holder.

Vi har også valgt fortsat at betone formidlingsdelen i form af artists talks i forbindelse med ferniseringen. Sidste år var det folk fra “egne rækker”, der fortalte ud fra deres forskellige kunstpraksisser, mens vi denne gang havde valgt at hyre eksterne indslag i form af indlæg fra Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen, Debattør Tom Jørgensen fra Kunstavisen, Lise Seir Petersen og Pia Skogbjerg med kunstprojektet F.L.A.C, samt moderator Henrik Brok Lipps – ud fra et ønske om at få gang i og kvalificere en tværgående samtale og debat om Kunstens betydning.

PRÆSENTATIOSUDSTILLING: Fotoudstilling & uddeling af kataloger 3 uger i Godsbanens Foyer.

KATALOG: Vi er selv super tilfredse. Små svipsere: Forkert årstal i forord(!). Behov for tydeligere år og dato? Et stort arbejde at distribuere kataloget.

LOGO: Vi har brugt det design, der blev lagt fast sidste år mht logo og den røde farve.

PR (Lokale o.a. aviser. Bannere: 2 stk gadebannere + diverse medlemsbannere, opslag på sociale medier (Facebook og Instagram. I den anledning: ros(!) til deltagerne. I har været gode til at dele vores opslag!!! Det har været meget tydeligt at aflæse i vores statistik på Facebook. Derudover: diverse udstillinger, slideshow/video på lokale biblioteker.
Annoncer: Lysavisen i Herning – ellers har vi stort set ikke betalt os for annoncer.

FONDE. Vi var så heldige at få støtte fra BKF ophavsretsfond (?), LaserTryk, Aarhus Kommune, Kong Christian den Tiendes Fond, Camillas Dinnér, Nordea. Silkeborg kommune brillerede ved først at tildele os 8.000 – for så at opdage underskud i kommunekulturkassen og kalde beløbet tilbage igen! Til gengæld bidrog Herning kommune med lokale midler.
I alle ansøgninger har vi lagt vægt på formidlingen, på mødet og dialogen mellem kunstner og publikum. Vi mener, det har været den udløsende faktor – og reelt er det jo også det hele arrangementet SPOR KUNSTEN handler om.

Budget: Balancerer nogenlunde som sidste år. Detaljer ved kasseren.

Tilbage er vist kun at sige tak til alle i bestyrelsen for mange gode og konstruktive møder!

Flere medlemmer af bestyrelsen er ved udløbet af deres valgperiode så vi skal have nye kræfter valgt ind. Mange gode spor er lagt ud. Vi behøver ikke at (gen)opfinde den dybe tallerken. Men der er stadig også mange ting, vi må forholde os til.

Heldigvis er møderne både faglige, hyggelige og konstruktive – så har du energi og idéer, så kom med i bestyrelsen.

Hanne