Optagelse

SPOR KUNSTENS optagelseskriterier

OBS: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig Spor Kunsten 2017

Ansøgning om optagelse i SPOR KUNSTEN rettes til:

Max Parylewicz
Telefon 6165 2712

Send Email til spor@sporkunsten.dk

For at opnå medlemskab kræves 10 point i alt.

De 10 point optjenes gennem de meritter, som ansøgeren har opnået via sin uddannelse og/eller kunstfaglige aktiviteter. De kunstfaglige aktiviteter skal hvile på invitationer, bedømmelser, indkøb mv. foretaget af professionelle billedkunstnere (jvf. nærværende vedtægt), kunsthistorikere m.fl., eller kritikere og formidlere med en relevant praksis bag sig.

Har man gennemført en uddannelse på et af de tre danske kunstakademier (Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi) svarer det til 10 point, og uddannelserne er dermed direkte adgangsgivende til SPOR KUNSTEN. Medlemskab af Kunstnersamfundet giver ligeledes direkte adgang. Dog gælder at uddannelse ældre end 5 år giver 5 points.

1. Anden relevant kunstnerisk uddannelse

 • En uddannelse fra udenlandsk eller indenlandsk akademi eller kunstskole med kunstfaglig optagelsesprocedure kan give fra 0-5 point. Forløb på fagskoler på århus Kunstakademi, Danmarks Design Skole København, Danmarks Design Skole Kolding og Keramik- og Glas Skolen Bornholm giver 0-5 points

2. Medlemskaber

 • Medlemskab af en udenlandsk søsterorganisation med lignende optagelsesvedtægt giver som Kunstnersamfundet direkte adgang.
 • Andre relevante medlemskaber kan give point efter skøn.

3. Museumsudstillinger m.v.

 • Udstilling på danske eller udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kvalificeret kunstfaglig udvælgelse. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan udstillingen er kurateret: max 8 point i alt.

4. Andre udstillingssteder i Danmark eller udlandet

 • Udstilling på gallerier, som er medlem af Dansk Gallerisammenslutning (DGS), kan efter optagelsesudvalgets skøn give 1 point pr. galleriudstilling: max 5 point i alt.
 • Deltagelse i udstillingsprojekter i ind- og udland, som anerkendes af optagelsesudvalget.
  Det skal fremgå af ansøgningen, at udstillingen er inviteret, kurateret eller på anden vis kunstfagligt udvalgt: max 5 point i alt.
 • Deltagelse på en statsanerkendt kunstnersammenslutning eller andre kunstnersammenslutninger, der kan anerkendes af optagelsesudvalget: max 5 point i alt.

5. Anden kunstnerisk aktivitet

 • Kunstnerisk aktivitet, som ikke falder ind under øvrige punkter, f.eks. selvbestaltede initiativer, eksperimenter med hybride kunstformer, sociale innovationer i det offentlige rum og lignende, kan efter skøn give point. Dokumentation for den kunstneriske idé og gennemførelse vil ofte være forudsætning for, at optagelsesudvalget kan give point: max 5 point i alt.
 • Et særligt og samlet oeuvre kan også efter skøn give point.

6. Statsanerkendte censurerede udstillinger i Danmark

 • Deltagelse på en statsanerkendt censureret udstilling i Danmark: max 1 point pr. udstilling, max 5 point i alt.

7. Udsmykningsopgaver/projekter til det offentlige rum

 • Opgaver udført med tilskud fra Statens Kunstfond eller projekter med anden kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt.

8. Salg

 • Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde, indkøbsudvalg eller andre instanser med kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt.

9. Tilskud, legater og præmieringer

 • Tilskud og produktionsstøtte fra Kunstrådet og andre offentlige tilskudsinstitutioner samt legattildeling eller præmiering fra Statens Kunstfond eller andre kunstfaglige fonde: max 5 point i alt.

10. Behandling af optagelse

 • Løbende optagelse. Dog senest 1. juni hvis man ønsker at deltage det pågældende år.